Sprawdź 1 + 4 Biblioteki CSS-in-JS dla Reacta do użycia w 2020

Komponenty w React renderują UI na podstawie albo stanu wewnętrznego, albo przekazanych propsów:

const button = ({onClick, primary}) => {
 const [clicked, setClicked] = useState(false);

 const classes = classNames({
  'button': true,
  'button--active': clicked,
  'button--primary': primary,
 });

 return (
  <button
   onClick={() => {setClicked(!clicked); onClick();}}
   className={classes}
  >
   Click
  </button> 
  );
}

Choć widzimy i rozumiemy w jaki sposób dodawane są klasy, czy możemy być pewni jak komponent będzie wyglądał? Nie, ponieważ:

 1. Niekoniecznie wiemy gdzie zdefiniowane są klasy dla przycisku
 2. Jeżeli wiemy, niekoniecznie wiemy czy przypadkowo gdzieś ich nie nadpiszemy
 3. Jeżeli sprawdziliśmy i wiemy, że nie są nadpisane – ktoś kto używa tego komponentu poza naszym projektem może te klasy nadpisać i zmienić zachowanie komponentu nawet nie mając takiego zamiaru

Dodatkowo – jeżeli chcemy sprawdzić co konkretnie kryje się pod każdą klasą, musimy szukać w pliku stylów – poza komponentem. Musimy też o pliku stylów pamiętać podczas przenoszenia np do innego projektu, co ogranicza przenaszalność kodu.

Jeżeli chcielibyśmy uniknąć tego typu problemów możemy napisać style inline:

 const button = ({onClick, primary}) => {
 const [clicked, setClicked] = useState(false);

 return (
  <button
   onClick={() => {setClicked(!clicked); onClick();}}
   style={{
    //jakieś style bazowe
    backgroundColor: primary? 'blue': 'white',
    borderWidth: clicked? '2px' : '1px,
   }}
  >
   Click
  </button> 
  );
} 

Ale zabiera nam to na przykład pseudoselektory czy media query.

Jednym z możliwych rozwiązań jest CSS-in-JS.


Spis treści

 1. CSS in JS
 2. Styled-components
 3. Inne biblioteki CSS-in-JS
  1. Emotion
  2. JSS
  3. Styled-jsx
  4. Aphrodite
 4. Porównanie popularności bibliotek CSS-in-JS
 5. Podsumowanie
Czytaj dalej „Sprawdź 1 + 4 Biblioteki CSS-in-JS dla Reacta do użycia w 2020”