Biblioteki do formularzy w React #1 – sprawdź wprowadzenie do 3 najpopularniejszych bibliotek

Spis treści

 1. Wprowadzenie
 2. react-hook-form
  1. Przykład prosty
  2. Przykład zaawansowany
 3. formik
  1. Przykład prosty
  2. Przykład zaawansowany
  3. Walidacja za pomocą Yup
 4. react-final-form
  1. Przykład prosty
  2. Przykład zaawansowany
 5. Podsumowanie

Wprowadzenie

Zarządzanie formularzami nie jest proste – należy pilnować walidacji danych, pokazywać użytkownikowi błędy, ukrywać te błędy w odpowiednim momencie. React jako biblioteka nie dostarcza zaawansowanych sposobów obsługi formularzy – możesz uznać to jako zaletę, ponieważ łatwiej dostosować rozwiązanie pod Twój konkretny przypadek. Z drugiej strony musisz jednak napisać sporo kodu – tutaj z pomocą biblioteki, które pozwolą również obsłużyć edge-case’y.

Ręczna obsługa formularzy potrafi napsuć krwi i zająć sporo czasu – biblioteki które zostaną opisane zdejmują z programisty ogrom odpowiedzialności związanej z obsługą walidacji, edge-case’ów, dzięki nim nie trzeba ręcznie przetrzymywać stanu formularza. Upraszczają zaawansowane przypadki takie jak bardzo customowe kontrolki, które nawet nie muszą być elementami formularza by móc je pod formularz podpiąć.

Stąd zdecydowanie warto zaznajomić się z podstawami korzystania z tych bibliotek – ten wpis jako pierwszy z serii pokrótce każdą z nich przedstawi, a kolejne wpisy z serii będą dedykowane już konkretnym bibliotekom – by pokazać pełnię ich zaawansowanych możliwości.

W tym wpisie zobaczysz więc wprowadzenie do najpopularniejszych bibliotek do obsługi formularzy w React.


react-hook-form

Bibliotekę zainstalować należy poleceniem

npm install react-hook-form

Prosty przykład

Stwórzmy formularz z jednym polem, które będzie wymagane. Ma mieć długość co najmniej 5 znaków ale nie więcej niż 10:

import React from "react";
import {useForm} from "react-hook-form";

export default function App() {
 const { register, handleSubmit, errors } = useForm();
 const onSubmit = data => alert(JSON.stringify(data));

 return (
  <form onSubmit={handleSubmit(onSubmit)}>
   <input
    name="userName"
    ref={register({required: true, minLength: 5, maxLength: 10})}
   />
   <p>
    {errors.userName?.type === 'required' && 'Name is required'}
    {errors.userName?.type === 'minLength' && 'At least 5 characters'}
    {errors.userName?.type === 'maxLength' && 'At most 10 characters'}
   </p>
   <br />
   <button type="submit">
    Submit
   </button>
  </form>
 );
}

Biblioteka react-hook-form zapewnia nam to, że nie musimy nigdzie przetrzymywać wartości w formularzu ani ręcznie ich aktualizować analogicznie z błędami walidacji, których obsługa przysparza niekiedy o ból głowy.
Pole by zostało zarejestrowane musi posiadać nazwę (możemy ją również zamiast tego podać w funkcji register, co zobaczysz w zaawansowanym przykładzie). Do funkcji register przekazujemy obiekt zawierający walidację – możemy również sami napisać funkcję walidującą, może ona być asynchroniczna.
Hook useForm zwraca obiekt zawierający błędy który aktualizowany jest jeżeli walidacje nie są spełnione.
Przejdźmy teraz do przykładu zaawansowanego:

Przykład zaawansowany

Załóżmy, że potrzebujemy zrobić coś a’la checkbox ale na potrzeby przykładu nie możemy wprost checkboxa użyć- mamy 2 przyciski i klikając na nie ustawiamy wartość. Dodatkowo, chcemy mieć asynchroniczną walidację, np do wysłania zapytania na serwer. Zapytanie można zasymulować poprzez użycie Promise i setTimeout, a customowe pole zarejestrować można podając w funkcji register nazwę oraz obiekt opcji:

import React, {useEffect} from "react";
import {useForm} from "react-hook-form";

const sendFakeRequest = value => new Promise(resolve => {
 setTimeout(() => {
  resolve(value === 'first')
 }, 5000)
})

export default function App() {
 const { register, setValue, handleSubmit, errors } = useForm();
 const onSubmit = data => alert(JSON.stringify(data));

 useEffect(() => {
  const validate = async value => {
   const isValid = await sendFakeRequest(value);
   return isValid;
  }

  register('customCheck', { validate }) 
 }, [])

 return (
  <form onSubmit={handleSubmit(onSubmit)}>
   <button
    type="button"
    onClick={() => setValue('customCheck', 'first')}
   >
    Check first
   </button>
   <button
    type="button"
    onClick={() => setValue('customCheck', 'second')}
   >
    Check second
   </button>
   <p>
    {errors.customCheck && '"First" is the only allowed value'}
   </p>
   <br />
   <button type="submit">
    Submit
   </button>
  </form>
 );
}

Customowa walidacja może zwrócić bezpośrednio boolean albo Promise resolvujące sie do boolean, stąd możliwość pisania kodu asynchronicznego. Jeżeli składnia async / await nie jest dla Ciebie czytelna, oto ten sam przykład ale z użyciem Promise:

const validate = value => {
return sendFakeRequest(value);
}

Oba kody są do siebie równoważne, ale składnię async / await uważam za czytelniejszą i z bardziej widoczną intencją niż zwracanie Promise.
Warto zwrócić uwagę, że w stosunku do poprzedniego przykładu, używamy dodatkowo funkcji setValue dostarczanej przez hook useForm. Ponieważ nie rejestrujemy wprost pola formularza, musimy ręcznie ustawiać wartość dla biblioteki.

Przykład na pierwszy rzut oka może wydawać się nieco zawiły, jednak nadal kod jest prostszy niż musiałbyś go pisać ręcznie, a dodatkowo dzięki sprytnemu API dostarczanemu przez bibliotekę customowy checkbox zachowuje się w pełni jak element formularza.


formik

Bibliotekę zainstalujemy poleceniem:

npm install formik

Prosty przykład

Napiszmy ten sam przykład co w react-hook-form:

import React from 'react';
import { Formik, Form, Field, ErrorMessage } from 'formik';

function App() {
return (
<Formik
initialValues={{userName: ''}}
validate={values => {
const errors = {};
if (!values.userName) {
errors.userName = 'Name is required'
}
else if (values.userName.length < 5) {
errors.userName = 'At least 5 characters'
}
else if (values.userName.length > 10) {
errors.userName = 'At most 10 characters'
}
return errors
}}
onSubmit={values => alert(JSON.stringify(values))}
>
{
() => (
<Form>
<Field name="userName"/>
<ErrorMessage name="userName" />
<button type="submit">
Submit
</button>
</Form>
)
}
</Formik>
);
}

export default App;

Formik używa wzorca FACC (Function as a Child Component) do renderowania formularza – dzięki temu, co zobaczysz w zaawansowanym przykładzie, w łatwy sposób możemy przyjmować parametry od biblioteki.
Walidację pisać musimy samemu, twórcy Formika zachęcają by użyć biblioteki Yup.

Walidacja za pomocą Yup

Po zainstalowaniu biblioteki:

npm install yup

Możemy usunąć funkcję walidującą i zbudować schemat z pomocą Yup:

Yup.object({
 userName: Yup.string()
  .max(10, 'At most 10 characters')
  .min(5, 'At least 5 characters')
  .required('Name is required'),
})

Fragment kodu (by nie powtarzać wszystkiego):

//...
<Formik
 initialValues={{userName: ''}}
 validationSchema={Yup.object({
  userName: Yup.string()
   .max(10, 'At most 10 characters')
   .min(5, 'At least 5 characters')
   .required('Name is required'),
 })}
 onSubmit={values => alert(JSON.stringify(values))}
>
//...

Działanie jest dokładnie takie samo jak wersji z napisaną przez nas walidacją – kod jest jednak dużo bardziej deklaratywny.

Przykład zaawansowany

Przykład zaawansowany z hook-form zaimplementowany przy użyciu formik może wyglądać następująco:

import React from 'react';
import { Formik, Form, Field, ErrorMessage } from 'formik';

const sendFakeRequest = value => new Promise(resolve => {
setTimeout(() => {
resolve(value === 'first')
}, 5000)
})

function App() {
return (
<Formik
initialValues={{checkbox: ''}}
validate={async values => {
const errors = {}
const isValid = await sendFakeRequest(values.checkbox)
if (!isValid) {
errors.checkbox = '"First" is only allowed value'
}
return errors
}}
onSubmit={values => alert(JSON.stringify(values))}
validateOnChange={false}
>
{
() => (
<Form>
<Field name="checkbox">
{({
form: { setFieldValue },
}) => {
return (
<>
<button
type="button"
onClick={() => setFieldValue('checkbox', 'first')}
>
Check first
</button>
<button
type="button"
onClick={() => setFieldValue('checkbox', 'second')}
>
Check second
</button>
</>
);
}}
</Field>
<ErrorMessage name="checkbox" />
<button type="submit">
Submit
</button>
</Form>
)
}
</Formik>
);
}

export default App;

Formik również umożliwia asynchroniczną walidację danych. Jednym ze sposobów na wyrenderowanie customowego komponentu jest wzorzec FACC który już poznałeś. Biblioteka przekazuje sporą ilość parametrów – nas w przykładzie interesuje tylko obiekt form, udostępniający metodę setFieldValue. Jako pierwszy parametr przyjmuje ona nazwę pola, jako drugi wartość.

react-final-form

Zainstalujmy bibliotekę final-form oraz reactowy wrapper:

npm install --save final-form react-final-form

Prosty przykład

import React from 'react';
import { Form, Field } from 'react-final-form'

function App() {
 return (
  <Form
   validate={values => {
    const errors = {};
    if (!values.userName) {
     errors.userName = 'Name is required'
    }
    else if (values.userName.length < 5) {
     errors.userName = 'At least 5 characters'
    }
    else if (values.userName.length > 10) {
     errors.userName = 'At most 10 characters'
    }
    return errors
   }}
   onSubmit={values => alert(JSON.stringify(values))}
   render={({handleSubmit}) => (
    <form onSubmit={handleSubmit}>
     <Field name="userName">
      {({input, meta}) => (
       <>
        <input {...input} type="text" />
        {meta.touched && meta.error && <span>{meta.error}</span>}
       </>
      )}
     </Field>
     <button type="submit">
      Submit
     </button>
    </form>
   )}
  />
 );
}

export default App;

Przykład wygląda bardzo podobnie jak Formik.

Przykład zaawansowany

import React from 'react';
import { Form, Field } from 'react-final-form'

const sendFakeRequest = value => new Promise(resolve => {
setTimeout(() => {
resolve(value === 'first')
}, 5000)
})

function App() {
return (
<Form
validate={async values => {
const errors = {}
const isValid = await sendFakeRequest(values.checkbox)
if (!isValid) {
errors.checkbox = '"First" is only allowed value'
}
return errors
}}
onSubmit={values => alert(JSON.stringify(values))}
render={({handleSubmit}) => (
<form onSubmit={handleSubmit}>
<Field name="checkbox">
{({input, meta}) => (
<>
<button type="button" onClick={() => input.onChange('first')}>First</button>
<button type="button" onClick={() => input.onChange('second')}>Second</button>
{meta.touched && meta.error && <span>{meta.error}</span>}
</>
)}
</Field>
<button type="submit">
Submit
</button>
</form>
)}
/>
);
}

export default App;

Tak jak w przypadku przykładu prostego, w bardzo podobny sposób wygląda przykład zaawansowany, walidacja zresztą dla obu bibliotek jest taka sama.

Podsumowanie

Każda z omówionych bibliotek: react-hook-form, formik oraz react-final-form upraszcza zarządzanie stanem formularza czy walidacją. Wszystkie umożliwiają skorzystanie z hooków – hook-form działa tylko w taki sposób. Znając podstawy każdej z nich można wgryźć się w nie głębiej – co stanie się w kolejnych postach.