Dotychczasowa działalność Frontcave na Youtube

Spis Treści

  1. Wprowadzenie
  2. Dotychczasowe nagrania
    1. CSS GRID – webinar Tarnow Devs
    2. Redux Toolkit – wprowadzenie
    3. Niemutowalność w React z ImmerJS – wprowadzenie
  3. Podsumowanie

Wprowadzenie

Poza wpisami na blogu, istnieje kanał Frontcave na Youtube. Choć w tym momencie nie jest on tak aktywny jak sam blog, są już plany na kolejne nagrania. Tutaj zaprezentowane zostaną dotychczasowe nagrania.


Dotychczasowe nagrania

CSS GRID – webinar Tarnow Devs

Nagranie będące zapisem webinaru dla lokalnej grupy programistycznej, podczas którego przedstawiona została technologia CSS GRID. Na potrzeby nagrania stworzony został prosty playground, umożliwiający testowanie rzeczy o których mowa.

Github:

https://github.com/radek-anuszewski/css-grid-playground

Slajdy:

https://docs.google.com/presentation/d/1a3Z3_eE_07xYcY4Q_J2MYBcfb6EEKxqO-ddVar4Dal0/edit?usp=sharing

Redux Toolkit – wprowadzenie

Nagranie dotyczące biblioteki Redux Toolkit, upraszającej używanie Reduxa. Podczas sesji live coding prosta aplikacja została przepisana z klasycznego Reduxa na wersję używającą Redux Toolkit.

Niemutowalność w React z ImmerJS – wprowadzenie

Krótki film wprowadzający w sposoby użycia ImmerJS w praktyce – w reducerach reduxowych, reducerach lokalnych i useState.

Github:

https://github.com/radek-anuszewski/immerjs-example

Slajdy:

https://docs.google.com/presentation/d/1XpHoKWomhTV_MxcUcGj_-jlMEGAsXzDIwTlZuHOjH8A/edit#slide=id.p


Podsumowanie

Kanal Frontcave.pl, choć istnieje krótki, jest perspektywiczny. Są już plany na rozwój i kolejne nagrania, mam nadzieję ze ta forma również spodoba się czytelnikom i będą regularnie oglądać nagrania na kanale.