Notifications API – powiadomienia jako sposób nawiązywania relacji z użytkownikiem

Spis treści

 1. Wprowadzenie
 2. Wyświetlanie powiadomień
  1. W jakim momencie można wyświetlać użytkownikowi powiadomienia?
  2. Jak nie być natrętnym z wyświetlaniem powiadomień?
  3. Kod przykładu na Github
  4. Klikalny przykład na Github Pages
 3. Podsumowanie

Wprowadzenie

Pokazywanie powiadomień jest przydatne w wielu sytuacjach – idealnym przykładem są czaty, gdzie w oczekiwaniu na odpowiedź drugiej strony możemy zająć się czymś innym niż gapieniem się w ekran 🙂

Dodatkowo, w przeglądarkach opartych na Chromium powiadomienia wyglądają i zachowują się jak notyfikacje systemowe, co dodatkowo podnosi ich atrakcyjność i przyciąga uwagę bardziej niż zwykłe powiadomienia przeglądarkowe. Na Windows 10 powiadomienie takie odtwarza dźwięk, dzięki czemu będzie łatwiej zauważone przez użytkownika.

Wyświetlanie powiadomień

W jakim momencie można wyświetlać użytkownikowi powiadomienia?

W jakich sytuacjach notyfikacje się przydadzą? Na przykład wtedy, gdy chcemy przypomnieć użytkownikowi o tym, że ma w naszej aplikacji jakieś niedokończone sprawy. Możemy wyświetlać mu powiadomienie, gdy opuszcza stronę.

Pamiętaj, by w rzeczywistych implementacjach nie nadużywać wyświetlania powiadomień – jeżeli zdenerwujesz użytkownika spamem wyłączy otrzymywanie powiadomień dla Twojej aplikacji, przez co przykładowo nie dasz rady informować go o nowych ofertach.

Mając przycisk który kliknięty wyświetli monit z pytaniem o pozwolenie na wyświetlenie powiadomienia:

<button id="allow">
 Allow permission to show notifications
</button>

Stwórzmy kod który sprawdzi czy jest pozwolenie na pokazanie powiadomienia a jeśli nie podepnie się pod przycisk:

if (Notification.permission === "granted") {
 attachPageLeaveListener();
}
else {
 document.querySelector('#allow').addEventListener('click', async () => {
  const permission = await Notification.requestPermission();
  if (permission === "granted") {
   attachPageLeaveListener();
  }
 });
}

Ponieważ decyzja jest zapamiętana przez przeglądarkę, nie musimy zawsze pytać o powiadomienie.

Sam kod wyświetlający powiadomienie przy opuszczeniu strony wygląda następująco:

let timeout = null;
let leaveNotification = null;

const showNotification = () => {
 if (document.visibilityState === "visible") {
  clearTimeout(timeout);
  timeout = null;
  leaveNotification?.close();
  leaveNotification = null;
 }
 else {
  timeout = setTimeout(() => {
   leaveNotification = new Notification('You have items in cart', { body: 'Please come back and buy our products!' });
  }, 3000);
 }
};

const attachPageLeaveListener = () => {
 document.addEventListener('visibilitychange', showNotification);
}

Dzięki eventowi visibilityChange możemy zdetektować, czy użytkownik opuścił naszą stronę. Czekamy wtedy 3 sekundy, jeśli w tym czasie nie powróci na stronę wyświetlam powiadomienie. Jeśli powróci na stronę, anulujemy oczekiwanie i usuwamy powiadomienie jeśli istnieje.

Jak nie być natrętnym z wyświetlaniem powiadomień?

W jaki sposób więc nie narzucać się użytkownikowi? Jednym ze sposobów jest grupowanie powiadomień. Wtedy, nawet jeżeli nasza aplikacja pokazuje powiadomienie w jakiejś sprawie, nowa notyfikacja zastępuje starą. Bez grupowania widoczne są wszystkie, co może przytłoczyć użytkownika.

Grupowanie notyfikacji odbywa się za pomocą parametru tag. Stwórzmy prosty select do wybierania taga powiadomienia i przyciskiem który je pokaże:

<label for="tag">
 Notification tag
</label>
<br>
<select id="tag">
 <option value="First tag" selected>First tag</option>
 <option value="Second tag">Second tag</option>
 <option value="Third tag">Third tag</option>
</select>
<br>
<button id="show-tagged">
 Show tagged notification
</button>

Kod obsługujący tagi wygląda następująco:

const notificationCounters = {};
document.querySelector('#show-tagged').addEventListener('click', () => {
 const tag = document.querySelector('#tag').value;
 notificationCounters[tag] = notificationCounters[tag]? notificationCounters[tag] + 1 : 1;
 new Notification(`Notification ${notificationCounters[tag]}`, { body: tag, tag })
});

Jako tag pobieramy wartość wybraną za pomocą selecta. Powiadomienie które jest wyświetlane zawiera licznik powiadomień wyświetlonych z danym tagiem. W miarę jak będziesz klikał po przykładzie, licznik będzie miał coraz większą wartość – ale w powiadomieniach będzie ich tylko tyle, ile różnych tagów wybrałeś, czyli maksymalnie trzy:

W przypadku ze screena tag pierwszy został wybrałem 6 razy, tag drugi 14 a tag trzeci 9 razy. Gdyby nie było tagów zamiast 3 powiadomień, na liście byłoby 29 powiadomień. Taki natłok denerwowałby użytkowników oraz powodował że jakieś ważne powiadomienie z innego źródła nie zostanie przez użytkownika zauważone.

Kod przykładu na Github

Kod znajdziesz pod adresem:

https://github.com/radek-anuszewski/notifications-api-demo

Klikalny przykład na Github Pages

Klikalny przykład znajdziesz pod adresem:

https://radek-anuszewski.github.io/notifications-api-demo/

Podsumowanie

Powiadomienia wyświetlane za pomocą Notifcations API mają oczywiście znacznie więcej parametrów niż te opisane w artykule. Można znaleźć również znacznie więcej zastosowań – odpowiednia implementacja otwiera wiele nowych możliwości interakcji z użytkownikiem. Pamiętać jednak musimy, by nie być natrętni – ponieważ powiadomienia od nas mogą zostać potraktowane tak samo, jak spam na mailu.